twitter
logowanie/rejestracja

Lek w Polsce

Fake newsy o epidemiach i szczepieniach

Pandemia COVID-19 wywołała chaos informacyjny na całym świeci.  Fake newsy o zdrowiu i szczepieniach szerzą się z ogromną prędkością i wciąż stanowią realne zagrożenie. Akcja informacyjno-edukacyjna Zaszczep się Wiedzą przypomina, jak się przed nimi chronić. Medycyna zawsze powinna opierać się na dowodach naukowych, faktach i badaniach, a nie osobistych opiniach czy emocjach. Najpopularniejsze teorie spiskowe związane z pandemią COVID-19 przedstawiono w raporcie EU East Stratcom Task Force.        

reklama

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

Pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej

Odbyło się już pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej (23 lipca), która zajmuje się rozpatrzeniem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W obecnym projekcie opieka farmaceutyczna nie będzie świadczeniem gwarantowanym. Niewiadomą jest sposób jej rozliczania oraz szczegółowe zasady udzielania. W trakcie prac podkomisji, posłowie zaznaczali także, że udzielanie usługi powinno zostać objęte dodatkowym ubezpieczeniem. W odpowiedzi, wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że kwestie uregulowania zasad opieki farmaceutycznej wymagają dalszych intensywnych konsultacji, a projekt w obecnym kształcie stanowi podstawę do dalszych działań w tym kierunku. Zadeklarowała natomiast, że o finansowaniu opieki farmaceutycznej będą decydowały konkursy ofert.

Pozew Gemini Apps przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej

W dniu 20 lipca br. Gemini Apps, spółka zależna Gemini Polska, złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej (NIA) o ochronę dóbr osobistych i zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat aplikacji ReceptaGemini.pl. Jak można przeczytać w pozwie, Naczelna Izba Aptekarska w sposób rażący naruszyła wizerunek Spółki rozpowszechniając w Internecie, wśród dziennikarzy i w materiałach przekazywanych organom administracji publicznej, nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje na temat działania aplikacji ReceptaGemini.pl.

Ogólnopolska akcja bezpłatnych badań poziomu stłuszczenia wątroby

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest aktualnie jednym z poważniejszych wyzwań medycznych, uznawana jest za globalną epidemię i może dotyczyć nawet 9 mln Polaków. Nieleczona, może przejść w kolejne stadia, prowadząc do marskości lub raka wątrobowokomórkowego, jednak tylko mniej niż połowa Polaków – odpowiednio 47,1% oraz 35,4% zdaje sobie sprawę z tego zagrożenia. Aby edukować pacjentów, przyspieszyć diagnostykę i wczesną interwencję, w sierpniu 2020 r. rusza ogólnopolska akcja badań profilaktycznych.

reklama

Migrena zwiększa ryzyko wystąpienia depresji

22 lipca Światowy Dzień Mózgu

22 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Mózgu. Poważną, choć często bagatelizowaną chorobą neurologiczną, jest migrena. Jej najcięższą postacią jest migrena przewlekła, na którą cierpi ok. 300 000 Polaków w różnych etapach swojego życia. Ataki migreny występują przez ponad 15 dni w miesiącu, ok. 184 dni w roku, wykluczając jednocześnie pacjenta z normalnego życia, uniemożliwiając funkcjonowanie społeczne, rodzinne czy zawodowe. Ciągłe życie w bólu sprawia, że pacjenci są dużo bardziej narażeni na depresję. Im większa liczba dni z migrenowym bólem głowy, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia depresji. Aż 11% pacjentów z migreną przewlekłą cierpi na depresję.

Prof. Renata Mikołajczak przewodniczącą grupy roboczej Komisji Farmakopei Europejskiej

Dr hab. inż. Renata Mikołajczak jest profesorem Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Pełnomocnikiem Dyrektora OR POLATOM ds. Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej. W Komitecie Farmakopei Europejskiej pokieruje grupą roboczą zajmującą się opracowywaniem monografii dla prekursorów radiofarmaceutyków, Precursors for Radiopharmaceutical Preparations (PRP Working Party). Swoją funkcję objęła po rekomendacji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodzie Ministerstwa Zdrowia i formalnym zatwierdzeniu na 166 sesji Komisji Farmakopei Europejskiej.

Zmniejszyła się liczba aptek

Polski rynek apteczny 3 lata po wejściu w życie „Apteki dla Aptekarza”

Według danych polskiej firmy analitycznej PEX PharmaSequence, w ciągu ostatnich 3 lat, czyli od wejścia w życie regulacji „Apteka dla Aptekarza” (AdA), liczba aptek ogólnodostępnych w Polsce spadła o 1181 placówek i znalazła się na poziomie roku 2012. W myśl przepisów obowiązujących od połowy 2017 r., nową aptekę może założyć tylko osoba będąca farmaceutą oraz spółka jawna lub partnerska farmaceutów. Ustawa wprowadziła także restrykcyjne regulacje geograficzno-demograficzne, dotyczące powstawania nowych aptek – placówka musi przypadać na co najmniej 3 tys. mieszkańców i znajdować się co najmniej 500 m od już istniejącej.

Połączenie Bioceros i laboratoriów Polpharma Biologics

Polpharma Biologics to największa polska firma biotechnologiczna, zajmująca się rozwojem i wytwarzaniem leków biopodobnych oraz innowacyjnych leków biologicznych. W ubiegłym roku firma podpisała globalną umowę na komercjalizację leku z Sandoz AG. W wyniku porozumienia Polpharma Biologics odpowiada za rozwój i wytwarzanie leku biopodobnego do natalizumabu, stosowanego w terapii rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego (RRMS). 13 lipca tego roku holenderska spółka biotechnologiczna zakupiona w 2016 r. – Bioceros została zintegrowana z grupą i zmieniła nazwę na Polpharma Biologics.  

Rękojmia kierownika apteki a (NIA) zależność farmaceuty

Stanowisko Komisji Farmaceutycznej ZPA PharmeNET

Komisja Farmaceutycznej ZPA PharmeNET przedstawiła swoje stanowisko w kwestii rękojmi kierownika apteki. Komentarz dotyczący tego zagadnienia jest tym bardziej istotny, że trwają w tej chwili prace legislacyjne nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty, w którym zapisy dotyczące rękojmi zajmują bardzo istotne miejsce. Obecna praktyka (pomimo braku podstawy prawnej w Prawie farmaceutycznym oraz ustawie o izbach aptekarskich), nakazuje, aby każda zmiana kierownika apteki wiązała się z wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia do zarządzania daną placówką. Prowadzi to do niezrozumiałej sytuacji, w której doświadczony i niekarany dyscyplinarnie ani karnie farmaceuta, pełniący już od wielu lat funkcję kierownika apteki, musi uzyskać od okręgowej rady aptekarskiej odpowiednie zaświadczenie umożliwiające mu dalsze pełnienie funkcji kierownika apteki w przypadku zmiany miejsca pracy.

Stanowisko INFARMA: bezpieczeństwo lekowe, współpraca europejska i RTR

Zdaniem Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju Jana Filipa Staniłko, konsekwentne wspieranie producentów leków generycznych w Polsce i premiowanie ich w polityce podatkowej i refundacyjnej jest rozwiązaniem pozwalającym Polsce na zwiększenie bezpieczeństwa lekowego. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA szczególnie zwraca uwagę, że bezpieczeństwo lekowe nie może opierać się jedynie na lekach generycznych, a ważne jest zarówno zabezpieczenie dostaw leków i substancji czynnych niezbędnych do ich produkcji – tu kluczowa jest współpraca Polski z Unią Europejską – jak i dostęp pacjentów do skutecznych i bezpiecznych leków zgodnych z najnowszą wiedzą medyczną.

reklama
Lek w Polsce - czasopismo

ISSN: 1231-028X

IC: 63.85 pkt

Edukacja: 5 pkt

reklama
Producenci informują
więcej »
reklama
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Strona używa pliki cookies, w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności. OK