twitter
logowanie/rejestracja

Lek w Polsce

Praca dla studentów

Wydawnictwo Medyk informuje o możliwości podjęcia stażu, pracy lub współpracy w dziale redakcji oraz w dziale administracji. Szczególnie preferowani studenci medycyny, farmacji oraz zdrowia publicznego.

Kontakt:

praca@medyk.com.pl 

tel. 22 666 43 32

reklama

Wątroba się sprawdza

Kampania edukacyjna

Wątroba jest jednym z najważniejszych organów w organizmie człowieka. Odpowiedzialna jest za ponad 500 funkcji, a jej prawidłowe działanie wpływa pozytywnie na inne narządy wewnętrzne. Niestety, jak pokazują wyniki badania „Polacy a niealkoholowe stłuszczenie wątroby”, poziom wiedzy na temat wątroby oraz chorób tego narządu jest w naszym społeczeństwie wciąż bardzo niski. W celu zwiększenia świadomości na temat tego kluczowego narządu, ale przede wszystkim w obszarze niealkoholowego stłuszczenia wątroby, firma Sanofi rozpoczyna kampanię edukacyjną „Wątroba się sprawdza”.

Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

Fundacja MATIO w dniach od 24 lutego  do 1 marca 2020 r. po raz dziewiętnasty organizuje Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy pod hasłem "Mukowiscydoza – A co Ty wiesz o chorobie?". Choroby rzadkie mniej niż inne budzą  zainteresowanie społeczeństwa. Dlatego organizatorzy tegorocznej kampanii chcą położyć szczególny nacisk na podniesienie świadomości społecznej dotyczącej choroby rzadkiej, jaką jest mukowiscydoza, w różnych jej aspektach. Mukowiscydoza to choroba genetyczna wywołaną odziedziczeniem zmienionego genu. Co 33. osoba jest nosicielem genu, który może wywołać mukowiscydozę.

Leczenie zespołu jelita drażliwego (IBS) i dyspepsji czynnościowej (FD)

Zespół jelita drażliwego (ang. Irritable bowel syndrome – IBS) i dyspepsja czynnościowa (Functional dyspepsia – FD) należą do grupy czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego klasyfikowanych według Kryteriów Rzymskich IV. Są to przewlekłe schorzenia o nieznanej,  wieloczynnikowej etiologii. Uważa się, że ważnym czynnikiem wpływającym na obecność objawów jest występowanie dysbiozy jelitowej. Szacuje się, że choroby te mogą występować odpowiednio nawet u 20% i 40% populacji. U chorych powodują znaczne pogorszenie jakości życia i są częstą przyczyną absencji chorobowych. Diagnostyka i leczenie tych chorób jest dużym wyzwaniem dla zespołu wielodyscyplinarnego.

Jak śpią Polacy?

Badanie "Bądź lepszy w łóżku"

Przeprowadzone w ramach Światowego Dnia Snu 2020 (13 marca) na zlecenie Sanofi Consumer Healthcare badanie Bądź lepszy w łóżku wskazuje, że ponad 1/3 Polaków (33,2%) w przypadku niewyspania, ma wyraźne tendencje do wchodzenia w konflikty z członkami swojej rodziny. Przeszło 30% nie jest w stanie pracować, zamiast tego zajmując się przeglądaniem Internetu, a aż 70% notorycznie ziewa w pracy. Wyniki przeprowadzonego w 7 krajach świata, w tym także w Polsce, badania pokazują ponadto, jakie konsekwencje zdrowotne Polacy wiążą z zaburzeniami snu/ niewysypianiem się. Wahania nastroju wskazuje prawie 60% respondentów (57,3%), trudności w myśleniu i koncentracji 49%, osłabienie odporności 40%, depresję 39,2%, a problemy z pamięcią 36%.

Medyczna marihuana w teorii i praktyce

Stosowanie konopi w opiece paliatywnej i leczeniu bólu to temat, któremu poświęcono piątą edycję międzynarodowej konferencji "Medyczna marihuana w teorii i praktyce". O tym, jakie problemy stoją zarówno przed pacjentami, jak i specjalistami dyskutowali wybitni eksperci z Polski, Izraela, Włoch i Wielkiej Brytanii. Kolejny już raz potwierdzono, że konopie pacjentom pomagają. Fundacja Krok po Kroku, organizator konferencjico roku zaprasza praktyków terapii opartej na konopiach do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem – po to, aby medyczna marihuana przestała być w Polsce owiana mitami, a służyła pacjentom, bo to właśnie ich dobrem powinniśmy kierować się przede wszystkim. 

Podsumowanie 2019 r. w sektorze farmaceutycznym

Komentarz dyr. Anety Grzegorzewskiej, Gedeon Richter Polska

Myśląc o najważniejszych dla branży zmianach, jakie zostały wprowadzone przez rząd w 2019 r., na szczególną uwagę zasługuje powołanie Agencji Badań Medycznych (ABM), której głównym celem jest system finansowania niekomercyjnych badań klinicznych i zapewnienie dostępu do najnowszych technologii. Nowopowstała instytucja ma szansę wpłynąć na tempo badań klinicznych i skrócić czas oczekiwania pacjentów na nowe leki, ale będzie się to mogło wydarzyć jedynie przy intensywnej pracy Agencji, porównywalnej z funkcjonowaniem działów R&D w podmiotach komercyjnych. W innym przypadku rozwiązania, nad którymi będzie pracowało ABM, zdążą się zestarzeć zanim zostaną wprowadzone na komercyjny rynek. Rok 2019 to także długo wyczekiwana informatyzacja systemu zdrowia i obowiązek serializacji leków.

Spór o 1% ciągle aktualny

Stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej

Prawnicy reprezentujący podmioty naruszające zakaz koncentracji ponownie obwieścili, że sąd zakończył spór o 1%. Trudno wziąć sobie do serca tę „radosną nowinę” przede wszystkim dlatego, że głoszona jest średnio raz na kilka miesięcy. Warto zaznaczyć, że sąd odniósł się do stanu prawnego, który jest nieaktualny już od kilku lat. Wskazując, że spółka mogła kupić spółkę, sąd nie odniósł się do sytuacji, co ma zrobić wojewódzki inspektor farmaceutyczny, jeśli doszło do przekroczenia norm antykoncentracyjnych. Wbrew złudnym nadziejom niektórych prawników, do zakończenia sporu jest jeszcze długa droga. Wiele bowiem orzeczeń NSA wprost pokazuje, że naruszenie norm antykoncentracyjnych jest naruszeniem nie tylko ustawy – Prawo farmaceutyczne, lecz również swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz elementarnych zasad opisanych w Konstytucji RP.

Eksperci apelują – konieczna zmiana podejścia do leczenia AZS

Uporczywy, trudny do opanowania świąd, widoczne na skórze nawracające zmiany zapalne i nieestetyczne sączące się rany, stygmatyzacja i wykluczenie, to codzienność pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS). Wbrew  powszechnej opinii nie jest to tylko wysypka ani schorzenie wyłącznie wieku dziecięcego. To poważna dermatoza alergiczna, która często oprócz efektów widocznych na skórze niesie za sobą również inne groźne dla zdrowia i życia pacjenta choroby. U około 34% chorych na AZS dochodzi do rozwoju alergicznego nieżytu nosa, u 20–35% do rozwoju astmy, a u 15% do wystąpienia klinicznych objawów alergii pokarmowej. Wśród chorób towarzyszących AZS coraz częściej obserwuje się zespół metaboliczny, zespół jelita drażliwego, choroby sercowo-naczyniowe, psychiczne, neurologiczne, czy szereg innych chorób immunologicznych, takich jak SM, Hashimoto, łysienie plackowate czy reumatoidalne zapalenie stawów.

Koniec sporu na rynku aptecznym

Pięć wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego

W ogłoszonych 4 lutego wyrokach NSA jednoznacznie rozstrzygnął, że przepisy o 1% stosuje się wyłącznie do etapu wydania nowego zezwolenia na prowadzenie apteki. Próby odbierania przez Inspekcję Farmaceutyczną zezwoleń tym przedsiębiorcom, którzy w wyniku przekształceń własnościowych posiadali więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych w województwie, były niezgodne z prawem. Art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego stanowi, że nie wydaje się nowego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej podmiotom, do których należy już więcej niż 1% aptek w województwie. Inspekcja Farmaceutyczna od kilku lat zaczęła stosować przepis jednak wbrew jego literalnemu brzmieniu, wywodząc z niego ogólny zakaz prowadzenia więcej niż 1% aptek. W konsekwencji organy nie tylko odmawiały wydawania nowych zezwoleń tego typu podmiotom (co jest zgodne z ustawą), ale odmawiały również zmiany już wydanych zezwoleń (np. gdy zgodnie z prawem przechodziły one w wyniku przejęcia na podmiot prowadzący więcej niż 1% aptek) albo usiłowały cofać zezwolenia. NSA wypowiedział się przeciwko tym praktykom.

reklama
Lek w Polsce - czasopismo

ISSN: 1231-028X

IC: 63.85 pkt

Edukacja: 5 pkt

reklama
Producenci informują
więcej »
reklama
reklama
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Ta strona używa pliki cookies, w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. - polityka prywatności. OK