2021-09-28

Obecnie 118 samorządów w całej Polsce prowadzi programy szczepień przeciw HPV. To bezcenna profilaktyka zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców. Wirusy HPV  związane są z powstawaniem stanów przednowotworowych i nowotworowych szyjki macicy, ale nie tylko, bo również nowotworów szyi, głowy, przełyku oraz odbytnicy – tłumaczy prof. Jan Kotarski, ginekolog-onkolog, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

2021-09-27

Szanowni Państwo,

Jak co roku, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, chcemy podziękować wszystkim farmaceutom za codzienną, trudną pracę z klientami aptek, którym służą pomocą i radą, co jest szczególnie ważne podczas trwającej od dłuższego czasu pandemii koronawirusa.

Życzymy wszelkiej pomyślności i jak największej satysfakcji z wykonywania zawodowych obowiązków oraz znaczącej poprawy warunków pracy w aptekach, za pierwszym stołem.

 

                                                                   Zarząd wydawnictwa Medyk i redakcja miesięcznika "Lek w Polsce" 

 

2021-09-24

Na przewlekłe choroby płuc cierpi już 2 mln Polaków, a ich liczba stale rośnie. Główną przyczyną jest skażenie środowiska i palenie papierosów, po które nadal sięga ok. 9 mln mieszkańców naszego kraju. W Światowy Dzień Płuc, którego obchody przypadają na 25 września, warto poddać refleksji codzienne wybory i własne funkcjonowanie, ponieważ w większości przypadków schorzeniom płuc można zapobiec. Jednak tego dnia na szczególną uwagę zasługują osoby zmagające się z przewlekłymi chorobami płuc, które ze względu na epidemię COVID-19, znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji.

2021-09-24

Podczas debaty Flu&Covid-19 Forum przedstawiono nowe rekomendacje ekspertów dotyczące jednoczesnego stosowania szczepionek przeciw grypie i COVID-19. Bardzo ważną kwestią jest zwiększenie dostępności do szczepień przeciw grypie poprzez implementację rozwiązań systemowych wypracowanych wcześniej dla COVID-19, tj. umożliwienie realizowania szczepień przeciw grypie w aptekach i szkołach, kwalifikację do szczepień przez pielęgniarki oraz regularne przypominanie o szczepieniach, m.in. z wykorzystaniem IKP (Internetowe Konto Pacjenta). 

2021-09-21 ARTYKUŁ

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) może być skutecznie stosowany w leczeniu łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych. Ekstrakt z H. perforatum hamuje aktywność MAO oraz wychwyt zwrotny serotoniny, dopaminy i innych monoamin, blokuje receptory GABA-ergiczne oraz prawdopodobnie zwiększa ekspresję receptorów serotoninowych. Hyperycyna indukuje CYP3A4, CYP2E1, CYP2C19 oraz glikoproteinę P, przez co może wchodzić w interakcje m.in. ze statynami. Jak wykazały metaanalizy, H. perforatum łagodzi objawy łagodnej i umiarkowanie nasilonej depresji, a nawet prowadzi do remisji choroby z równą skutecznością co konwencjonalne leczenie, przy jednocześnie mniejszej liczbie powikłań i rezygnacji z leczenia ze względu na skutki uboczne leków. 

reklama ...
2021-09-17 ARTYKUŁ

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe Ω-3 są istotnym składnikiem fosfolipidów błon komórek mózgowych oraz włókien nerwowych, które mogą wpływać na rozwój oraz funkcje mózgu, szczególnie procesów wizualnych, poznawczych i intelektualnych. Mechanizmy działania PUFA nadal nie są dostatecznie wyjaśnione, ale wiadomo, że powodują ekspresję ludzkich genów. Wysokie dawki kwasu eikozapentaenowego i kwasu dokozoheksaenowego mogą zmieniać ekspresję 1040 genów w komórkach jednojądrzastych krwi człowieka, zwiększając ich właściwości przeciwzapalne i przeciwmiażdżycowe. 

2021-09-16 ARTYKUŁ

Eksperci z Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (ISAP; International Association for the Study of Pain) definiują ból jako "subiektywnie przykre oraz jednoznacznie negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających jej uszkodzeniu albo opisywanym w kategoriach takiego uszkodzenia". W artykule dokonano przeglądu wybranych analgetyków i ich zastosowania w terapii różnych rodzajów bólu.

2021-09-15

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na początku września 2021 r. przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych i Fundację Alabaster, nieskutecznie leczone AZS tworzy lub nasila istniejące zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, nierzadko uniemożliwia konstruktywne radzenie sobie z problemami życia codziennego, doprowadzając czasami do jej rozpadu. Ponad 65% pacjentów i opiekunów dzieci z AZS przyznało, że w ich domach AZS niejednokrotnie było przyczyną kłótni, a związki 4% respondentów, nadszarpnięte pod wpływem choroby, rozpadły się. Jedyną szansą na skuteczną pomoc jest dostęp do refundowanej terapii biologicznej.

2021-09-15 ARTYKUŁ

Choroby sercowo-naczyniowe stanowią główną przyczynę zgonów na obszarze Unii Europejskiej. Do ich rozwoju często prowadzi zbyt wysokie stężenie aterogennej frakcji cholesterolu, związanej z lipoproteinami o niskiej gęstości – LDL. Obniżenie stężenia cholesterolu LDL do zalecanych poziomów jest szczególnie ważne u pacjentów z grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. W farmakoterapii hipercholesterolemii lekami pierwszego wyboru są inhibitory reduktazy HMG-CoA (statyny). W przypadku braku uzyskania docelowego stężenia cholesterolu frakcji LDL dodaje się do leczenia ezetymib.

2021-09-14

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła zapalna dermatoza o nawrotowym przebiegu z towarzyszącym świądem, która może współistnieć z innymi chorobami atopowymi, dlatego konieczne jest multidyscyplinarne i holistyczne podejście do każdego pacjenta z tą jednostką chorobową. Częstość występowania AZS wśród dzieci sięga 15-20%. Do rozwoju AZS dochodzi na skutek współdziałania czynników genetycznych, środowiskowych, uszkodzenia bariery skórnej i zaburzeń układu immunologicznego. U ponad 90% chorych pierwsze objawy pojawiają się do 5. r.ż. U ok.10% chorych AZS utrzymuje się w wieku dorosłym.

Copyright © Medyk sp. z o.o