reklama ...
2022-07-25

Badanie internetowe przeprowadzono wśród ok. 30 000 dorosłych w 15 krajach Europy, w tym wśród 2001 osób z Polski. Jak wynika z badania, dorośli Polacy próbują podjąć działania w celu poprawy swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Blisko połowa dorosłych w Polsce (45%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaopatrzyła się w witaminy, minerały i suplementy – liczba ta została przekroczona jedynie w Czechach (49 %. Średnia europejska była znacznie niższa i wynosiła 26%. Ponadto 20% Polaków zaopatrzyło się w leki, co stanowi najwyższy wynik w badaniu.

2022-07-22

Firma Moderna przedstawiła nowe dane kliniczne dotyczące kandydata na dwuwalentną dawkę przypominającą przeciw COVID-19 – mRNA-1273.214 – zawierającą wariant Omikron (BA.1). Miesiąc po podaniu szczepionki wcześniej zaszczepionym uczestnikom, którzy otrzymali również dawkę przypominającą, dawka przypominająca wynosząca 50 µg mRNA-1273.214 wywołała znacząco silniejszą odpowiedź przeciwciał neutralizujących przeciwko podwariantom BA.4 i BA.5 Omikron w porównaniu z obecnie dopuszczoną dawką przypominającą (mRNA-1273), niezależnie od statusu przebytego zakażenia lub wieku (dorośli powyżej 18. r.ż., powyżej lub poniżej 65. r.ż).

2022-07-21

Choroby cywilizacyjne są powodem śmierci ok. 40 mln osób każdego roku, co stanowi ok. 70% wszystkich zgonów na świecie. Choroby te mają charakter przewlekły i są wynikiem kombinacji wielu czynników, w tym genetyki, fizjologii, środowiska i stylu życia, a to właśnie zachowania zdrowotne w największym stopniu odpowiadają za rozwój chorób z tej grupy. Z okazji Międzynarodowego Dnia Samoleczenia, który obchodzony jest co roku 24 lipca Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani przypomina, że lepiej zapobiegać niż leczyć i z tej okazji wydaje drugą edycję Suplementarza.

2022-07-19
Zagadnienie optymalnej liczby godzin snu jest przedmiotem licznych badań, ale wciąż pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Trzy metaanalizy z lat 2016-2019 przeprowadzone w Azji wykazały wzrost ryzyka rozwoju nowotworów wraz z rosnącą liczbą godzin snu. Inne badanie, przeprowadzone w Azji w 2018 r., przyniosło odwrotne wyniki, wskazując na 36% wzrost zachorowania u osób śpiących krótko. Najnowsza publikacja z International Journal of Cancer oparta jest na analizie danych ponad 270 tys. osób.
2022-07-18

Leku biopodobny zawierający natalizumab dla chorych na SM

EMA przyjęła wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Polpharma Biologics, polska firma biotechnologiczna zajmująca się rozwojem i produkcją leków biologicznych, ogłosiła, że Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency, EMA) przyjęła wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej  leku biopodobnego zawierającego przeciwciało monoklonalne natalizumab. Lek jest stosowany w leczeniu osób dorosłych chorujących na stwardnienie rozsiane (SM), u których przebieg choroby nie jest wystarczająco modyfikowany inną metodą leczenia.

2022-07-15

Światło niebieskie to naturalna składowa światła słonecznego. Emitowane jest także przez urządzenia LCD, LED czy światła ksenonowe samochodów. W dobie tak intensywnego rozwoju technologicznego, kiedy ekrany otaczają nas na każdym kroku, jesteśmy szczególnie narażani na jego oddziaływanie. Jak tłumaczy dr n. med. Anna Groblewska, specjalista chorób oczu, ekspertka kampanii #GodzinaDlaOka: 

Pod wpływem światła niebieskiego, a tak naprawdę jego fragmentu niebiesko-fioletowego, dochodzi do przyspieszenia degeneracji siatkówki, przede wszystkim w obszarze plamki, czyli miejsca odpowiedzialnego w oku za najlepsze widzenie, zwiększając ryzyko rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Wpływa bowiem niekorzystnie na barwnik wzrokowy melanopsynę, powodując powstawanie wolnych rodników i nieodwracalne uszkodzenie fotoreceptorów. Przyspiesza również rozwój zaćmy. Skutkiem długiego narażenia na tę długość światła może być, zwłaszcza pod koniec intensywnego dnia pracy, zmęczenie oczu lub inne dolegliwości, takie jak: zaczerwienienie, ból czy nieostre widzenie. Dlatego ważne jest ograniczanie jego oddziaływania na oczy.

2022-07-14
Francuscy badacze przeprowadzili prospektywne badanie kohortowe, oceniające wpływ różnych diet opartych na produktach roślinnych na ryzyko rozwoju raka piersi. Obserwacji poddano 65,5 tys. kobiet. Na podstawie wypełnionych ankiet przydzielano je do grupy stosującej dietę głównie roślinną lub grupy stosującej dietę głównie mięsną. Dalsza analiza dotyczyła jakości diety opartej na produktach roślinnych.
2022-07-13

Dostęp do terapii biologicznych w Polsce jest kilkunastokrotnie niższy niż w innych krajach UE. Analizy zawarte w raporcie „Nierówności w dostępie do leczenia biologicznego w chorobach autoimmunizacyjnych w Europie” wskazują, że nie da się uzyskać znaczącego wzrostu liczby leczonych w ramach realizowanych obecnie w szpitalach programach lekowych. Rozwiązaniem jest udostępnienie tych leków również w aptekach, zwłaszcza że Polska jest w zdecydowanej mniejszości krajów, gdzie terapie te są dostępne wyłącznie w lecznictwie szpitalnym.

2022-07-12

Hurtownie farmaceutyczne są odpowiedzialne za dostarczenie leków od producentów do aptek ogólnodostępnych oraz szpitalnych. Bez ich udziału nie jest możliwe zachowanie legalnego łańcucha dystrybucji. Ponadto do najważniejszych zadań hurtowni należy m.in. pozyskiwanie deficytowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych czy też zabezpieczenie większego stanu magazynowego najbardziej potrzebnych produktów. Obecna sytuacja – inflacja, rosnące ceny paliw, energii elektrycznej oraz znaczny wzrost kosztów usług finansowych – stanowią istotne wyzwanie dla tego sektora. Konieczna jest pilna modyfikacja marż ustawowych. Organizacje branżowe proponują niewielką korektę z 5% do 6%.

2022-07-11
Paracetamol jest powszechnie stosowanym lekiem przeciwbólowym, u chorych na nowotwory często łączonym z silniejszymi analgetykami. W badaniu zaprezentowanym na tegorocznym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej sprawdzono, czy paracetamol wpływa na wyniki immunoterapii inhibitorami punktów kontrolnych. W tym celu poddano analizie próbki krwi na obecność paracetamolu u ponad 628 chorych na raka z trzech badań klinicznych, w których stosowano inhibitory punktów kontrolnych.
reklama ...
2022-07-08

COVID-19 czynnikiem aktywującym cukrzycę?

Naukowcy nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie

Już na początku pandemii potwierdzono, że COVID-19 gorzej znoszą osoby z chorobami przewlekłymi. Należą do nich chorzy na cukrzycę typu 1 i 2. Jednak – jak wskazują badania przeprowadzone na Massachusetts General Hospital – to koronawirus może spowodować tymczasowe i odwracalne zachorowanie na cukrzycę. Obserwacja pacjentów zakażonych wirusem wykazała, że choć nie została u nich zdiagnozowana cukrzyca, to poziom glukozy we krwi pozostawał przez jakiś czas wysoki.

2022-07-07 ARTYKUŁ

Hemoroidy to określenie fizjologicznych struktur, usytuowanych w dystalnej części odbytnicy i kanału odbytu. W pewnych sytuacjach (np. w przebiegu ciąży) dochodzi do powiększenia i ewentualnego wypadania hemoroidów z odbytu, co dodatkowo może objawiać się krwawieniem, obrzękiem, swędzeniem i dyskomfortem. Ciąża to najważniejszy czynnik ryzyka wystąpienia problemów z hemoroidami u kobiet w wieku rozrodczym. Postępowanie terapeutyczne obejmuje przede wszystkim techniki zachowawcze, w tym preparaty miejscowe.

2022-07-06 ARTYKUŁ

Pomiary ciśnienia tętniczego w warunkach domowych są szeroko stosowane w wielu krajach, w tym w Polsce. Ich wykonywanie umożliwia wielokrotne odczyty ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim, w środowisku typowym dla funkcjonowania danej osoby. Za pomocą tej metody pomiaru ciśnień możliwe jest postawienie rozpoznania często występujących zjawisk, tzw. nadciśnienia białego fartucha oraz nadciśnienia maskowanego (ukrytego). Ma ona jednak swoje ograniczenia.

2022-07-05 ARTYKUŁ
W świetle współczesnej wiedzy same zalecenia dotyczące zdrowego żywienia są nieskuteczne albo mało skuteczne. Dowodem na to jest fakt dramatycznego narastania w ostatnich latach epidemii przewlekłych chorób niezakaźnych, zwłaszcza otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, nowotworów złośliwych i osteoporozy. Dzieje się tak z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest niedocenianie innych czynników ryzyka tych chorób poza nieprawidłowym żywieniem, tj. niewystarczającej aktywności fizycznej, braku dobrych relacji społecznych, obecności przewlekłego stresu, zaburzeń snu oraz braku umiejętności uczenia się i otwartości na zmiany.
2022-07-01 ARTYKUŁ

Infekcje bakteryjne i wirusowe stwarzają rosnący problem zdrowotny, co spowodowane jest w dużej mierze narastającą wśród populacji antybiotykoopornością i ograniczoną skutecznością leków przeciwwirusowych. Badania nowych form srebra opartych na technologiach nanocząsteczkowych, poza znanymi właściwościami antybakteryjnymi, potwierdziły również skuteczność przeciwwirusową. Nanocząsteczki srebra nie tylko działają na wiele bakterii i grzybów, ale również wykazują potencjał przeciw wirusom takim jak: zespół nabytej odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu A i B, wirus opryszczki pospolitej (HSV), półpasiec, wirus grypy A/H1N1, wirus RSV oraz szereg koronawirusów czy wirus małpiej ospy. Nowoczesne formy srebra są coraz częściej wykorzystywane w produktach mających na celu eliminację groźnych dla zdrowia infekcji.

Copyright © Medyk sp. z o.o