twitter
logowanie/rejestracja

Lek w Polsce

Rentowność aptek w latach 2011–2018 wobec zmian rynkowych. Modele marżowe, dostępność leków dla pacjentów, opieka farmaceutyczna

Raport

Podczas spotkania połączonego zostało z ekspercką debatą w siedziebie Polskiej Agencji Prasowej zaprezentowano raport "Rentowność aptek w latach 2011–2018 wobec zmian rynkowych. Modele marżowe, dostępność leków dla pacjentów, opieka farmaceutyczna", przygotowany na zlecenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Partnerem merytorycznym opracowania jest firma IQVIA.

W debacie udział wzięli: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Mikołaj Konstanty, Prezes Śląskiej Rady Aptekarskiej oraz przedstawiciele firmy IQVIA Michał Pilkiewicz – Dyrektor Generalny, Bałtyki i Adriatyki oraz Grażyna Bieńkowska, Menadżer Zespołu Badań Rynku. Eksperci poruszyli problem zbyt niskich marż aptecznych, które wynikają wprost z niekorzystnych zapisów ustawy refundacyjnej oraz przedstawili przykłady sposobów naliczania marż aptecznych w innych europejskich krajach. Zdaniem ekspertów problem niskich marż należy rozwiązać systemowo, odchodząc od procentowego naliczania jej od limitu. Kluczowym czynnikiem umożliwiającym aptekom wzrost rentowności jest, zdaniem prelegentów, równoczesne włączenie do koszyka refundowanych świadczeń usług opieki farmaceutycznej.

reklama

Komunikat w sprawie recept wystawianych przez farmaceutów

Naczelna Izba Aptekarska

Naczelna Izba Aptekarska wydała komunikat w związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wystawiania recept przez farmaceutów. Od 1 kwietnia 2020 r. farmaceuta ma możliwość wystawienia dwóch rodzajów recept: recepty farmaceutycznej lub recepty pro auctore/pro familia. Ww. recepty należy wystawiać w postaci elektronicznej z zastrzeżeniem takich wyjątków jak:
– brak dostępu do systemu e-zdrowia (P1),
– pacjent o nieustalonej tożsamości,
– farmaceuta z państwa członkowskiego UE realizujący okazjonalnie lub tymczasowo czynności zawodowe farmaceuty.

Wizyty przedstawicieli medycznych lub handlowych w aptekach ogólnodostępnych

Stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej

Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że wizyty przedstawicieli medycznych lub handlowych w aptekach ogólnodostępnych powinny odbywać się z zachowaniem najwyższej ostrożności, aby wyłączyć lub zminimalizować ryzyko zakażenia pacjentów i personelu. W tym celu należy przyjąć odpowiednie zasady prewencji.

Szkolenia medyczne

Medyku, czy jesteś gotowy na walkę z koronawirusem?

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie organizuje szkolenia dla medyków – lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, a także służb mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna). Obecnie oferuje nowe szkolenia, w tym związane z koronawirusem. Program nawiązuje do obecnej sytuacji epidemiologicznej i wykorzystuje doświadczenia zdobyte w misjach w Lombardii i USA.

reklama

Ibuprofen testowany jako lek na COVID-19

Angielscy badacze sprawdzają specjalną postać ibuprofenu, która może leczyć zespół ostrej niewydolności oddechowej – jedno z powikłań COVID-19. Jeśli wyniki będą pozytywne, ibuprofen może stać się alternatywą dla respiratorów. W połowie marca pojawiły się publikacje dotyczące potencjalnego wpływu ibuprofenu na przebieg zachorowania na COVID-19 oraz rzekomo zwiększania podatności na zachorowanie na koronawirusa. Informacje te zdementowała natychmiast Europejska Agencja Leków (EMA) wydając oświadczenie, w którym podkreślała, że nie ma dowodów naukowych potwierdzających związek między ibuprofenem a pogorszeniem się COVID-19. Tego samego dnia stanowisko wydało także WHO, w którym stwierdza, że nie rekomenduje zaprzestawania stosowania ibuprofeu. Najnowsze badania sugerują natomiast, że ibuprofen nie tylko nie szkodzi chorym na COVID-19, ale wręcz może pomagać i przeciwdziałać rozwojowi choroby. 

Opieka farmaceutyczna w Polsce

Raport

Wykorzystanie kompetencji farmaceutów w celu odciążenia polskiego systemu opieki zdrowotnej to konieczność. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez IQVIA. Zdaniem ekspertów, polscy farmaceuci podobnie jak w innych krajach mogliby wspierać pacjentów w celu uzyskania najwyższej jakości i efektywności leczenia, w znacznie większym stopniu niż przewiduje to projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Raport IQVIA "Opieka Farmaceutyczna w Polsce" pokazuje jak ważny jest zawód farmaceuty i jego rola w systemie opieki zdrowotnej w kontekście obecnych wyzwań i potrzeb zdrowotnych pacjentów w Polsce. Partnerem raportu jest Gemini Polska.

Niewydolność serca – wyzwanie dla chorych i ich rodzin

Niewydolność serca to schorzenie trudne fizycznie, emocjonalnie i społecznie, na które może cierpieć ponad milion Polaków, często o tym nie wiedząc. Objawy i skutki choroby powodują, że pacjenci często czują się wykluczeni, usunięci poza margines codziennego życia. Niewydolność serca to ogromne wyzwanie dla chorych, ich bliskich i całego społeczeństwa. Pierwszym krokiem do walki z epidemią powinna być świadomość tego problemu – uważa Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń ECOSERCE.

Badanie kliniczne III fazy tocilizumabu w skojarzeniu z remdesiwirem

u hospitalizowanych pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc w przebiegu COVID-19

Firma Roche ogłosiła rozpoczęcie globalnego, randomizowanego, podwójnie zaślepionego, wieloośrodkowego badania fazy III REMDACTA w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego tocilizumab w skojarzeniu z eksperymentalnym lekiem przeciwwirusowym remdesiwir, w porównaniu z placebo w skojarzeniu z lekiem remdesiwir u hospitalizowanych pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc w przebiegu COVID-19. Badanie realizowane jest we współpracy z firmą Gilead Sciences, Inc. Firma Roche zbliża się również do ukończenia rekrutacji do globalnego randomizowanego, podwójnie zaślepionego, kontrolowanego placebo badania klinicznego III fazy z zastosowaniem produktu leczniczego tocilizumab u hospitalizowanych pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc w przebiegu COVID-19. Uzyskanie wyników badania jest spodziewane latem bieżącego roku.

Obciążenia fiskalne i zatrudnienie w sektorze aptecznym w 2019 r.

Tylko w 2019 r. sieci apteczne zapłaciły łącznie ponad 1,27 mld zł podatków, tj. dwa razy więcej niż apteki indywidualne – wynika z danych polskiej firmy analitycznej PEX PharmaSequence. Największe daniny publiczne sieci apteczne ponoszą z tytułu wynagrodzeń pracowników – w ubiegłym roku stanowiły one ponad 1 mld zł. Wynika to z faktu, że sieci apteczne bardzo mocno inwestują w personel i poziom usług, którego gwarantem są dobrze opłacani fachowcy. Apteki sieciowe płacą średnio kierownikom aptek o prawie 24% więcej niż apteki indywidualne, magistrom farmacji odpowiednio ponad 18% więcej, a technicy farmacji w sieciach zarabiają średnio o ponad 7% więcej niż w aptekach indywidualnych. 

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w Sejmowej Komisji Zdrowia

Sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się rządowym projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Pierwsze czytanie projektu odbędzie się dziś (26 maja br.). Projekt dotyczy kompleksowego uregulowania zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu normatywnego przez doregulowanie wykonywania zawodu przez farmaceutów, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią.

Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 21 stycznia br. Z kolei 3 lutego trafił do Sejmu, a następnie został skierowany do Komisji Zdrowia (12 lutego br.). Pierwsze czytanie rządowego projektu odbędzie się zdalnie – transmisja posiedzenia będzie dostępna na stronie Sejmu. Początek obrad zaplanowano na godz. 13.00.

reklama
Lek w Polsce - czasopismo

ISSN: 1231-028X

IC: 63.85 pkt

Edukacja: 5 pkt

reklama
Producenci informują
więcej »
reklama
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Strona używa pliki cookies, w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności. OK