reklama ...
2019-10-21

Od 21 października w aptekach dostępna jest donosowa szczepionka przeciw grypie dla dzieci. Innowacyjna formuła podania eliminuje niepotrzebny stres i strach przed ukłuciem igły. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy mają nadzieję, że nowoczesna i bezbolesna formuła podania szczepionki przyczyni się do zwiększonej wyszczepialności wśród dzieci, która w naszym kraju jest na bardzo niskim poziomie – poniżej 1%. Cena szczepionki donosowej to koszt rzędu 80-90 zł.

2019-03-27
Felieton poświęcam na omówienie problemów najczęściej nurtujących lekarzy i farmaceutów, co przejawia się pytaniami do rzecznika Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Oto odpowiedzi na kilka pytań najczęściej powtarzających się w różnych formach, niekiedy skrócone ze względów technicznych. Na początek „nieśmiertelna” marihuana.
2016-12-20

Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

24 stycznia 2017 r., Warszawa

Temat przewodni kolejnej edycji Kongresu to "Konsekwencje dla firm farmaceutycznych w związku z planowanymi zmianami i kontrolami -  aspekty podatkowe i regulacyjne”. Zaproszeni prelegenci odniosą się do najważniejszych zmian prawnych, które będą dotyczyć sektora farmaceutycznego w naszym kraju w 2017 r. Patronem medialnym przyszłorocznego Kongresu POLFARM  będzie miesięcznik "Lek w Polsce".

 

 

2014-03-31

Nowoczesne systemy i technologie wykorzystywane w placówkach ochrony zdrowia zwiększają ich efektywność, podnoszą konkurencyjność, a przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo pacjenta, który liczy na natychmiastową reakcję, interwencję oraz fachową opiekę ze strony pracowników instytucji ochrony zdrowia. Postęp technologiczny pozwala na sprawne wykonywanie poszczególnych zadań.

VI edycja konferencji poświęconej systemom i technologiom do zarządzania placówkami ochrony zdrowia odbędzie się 15 kwietnia w Warszawie. Patronem medialnym konferencji jest czasopismo "Gabinet Prywatny".

2014-03-21

Nowoczesna Placówka Medyczna

II edycja Ogólnopolskich Targów Medycznych

Targi odbędą się 4-5 czerwca 2014 r. w Warszawie. W ich zakres wchodzą konferencje, konwenty tematyczne oraz wystawa sprzętu i technologii medycznych. Targi adresowane są do kadry zarządzającej placówkami medycznymi oraz wykwalifikowanego personelu medycznego. Patronem medialnym wydarzenia jest czasopismo "Gabinet Prywatny" (wydawnictwo Medyk).
 

2014-02-14

"Czytaj ulotki"

spotkanie prasowe w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Materiałów Biobójczych

W spotkaniu zorganizowanym w URPLWMiPB, poświęconym problemom bezpiecznego stosowania leków oraz nowym uprawnieniom pacjentów związanym ze zgłaszaniem działań niepożądanych produktów leczniczych, wziął udział Prezes Urzędu - Grzegorz Cessak oraz z-ca Rzecznika Praw Pacjenta - Izabela Jakubczak-Rak. Podczas konferencji zaprezentowano spot edukacyjny "Lek bezpieczny".

 

2012-10-08

W Śląskim Urzędzie Marszałkowskim podczas Kongresu Założycielskiego została zawiązana Śląska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, która jest pierwszą lokalną Koalicją na poziomie wojewódzkim.

2012-10-05

VII Międzynarodowa Konferencja "Oświadczenia zdrowotne"

Szanse i zagrożenia dla rynku suplementów diety w Polsce" Warszawa, 14-15 listopada

Konferencja jest kolejną odsłoną dyskusji poświęconej problematyce polskiego rynku suplementów diety po dostosowaniu prawa krajowego do europejskich regulacji w zakresie oświadczeń zdrowotnych. Przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, producenci żywności w ogóle, a suplementów diety w szczególności, eksperci z Polski i zagranicy, przedstawiciele struktur inspekcji sanitarnych spotkają się, aby omówić ekonomiczne i społeczne aspekty nowych regulacji, które oddziałują na perspektywy rozwoju branży suplementów diety w Polsce.

2012-08-22

Farmaceutyczna Liga Mistrzów

targi organizowane przez Grupę NEUCA

Gorące emocje i duch współpracy fair play towarzyszyły nam w czasie Euro 2012. Wszystko to będzie można przeżyć jeszcze raz już 6 września w Centrum Expo XXI, podczas Farmaceutycznej Ligi Mistrzów, targów organizowanych przez Grupę NEUCA. 

2012-08-20
Jak usprawnić obieg dokumentów w ochronie zdrowia? Jak poprawnie zabezpieczyć dokumentacje medyczną? Jakie rozwiązania wdrożyć aby zapewnić sprawny przepływ informacji i dokumentów w obrębie zakładów opieki zdrowotnej?  Zapraszamy do udziału już w III edycji konferencji poświęconej dokumentacji medycznej – jej rodzajom, powstawaniu, przetwarzaniu, gromadzeniu i przechowywaniu. Podczas tej edycji szczególną uwagę skupimy na dokumentacji elektroniczne, systemom rejestracji pacjentów, stronom i portalom internetowym oraz elektronicznemu obiegowi dokumentów. Najnowsze rozwiązania zaprezentują firmy: S4E S.A. (Złoty Sponsor), EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. (Złoty Sponsor) i POINT Sp. z o.o. (Srebrny Sponsor)   Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej: Kadrę menedżerską z działów: administracji, IT, finansów, zamówień, HR, Przedstawicieli administracji samorządowej, w tym: przedstawicieli Urzędów Wojewódzki odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, oraz reprezentantów władz powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia, Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia. Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionej grupy.

 

reklama ...
2012-08-06

Dystrybucja produktów refundowanych

Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

Europejskie Centrum Biznesu, oraz Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka zapraszają na XX edycję Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, który odbędzie się w dniu 11 września w Hotelu Marriott w Warszawie. Temat jesiennej edycji brzmi: „Dystrybucja produktów refundowanych - podsumowanie sytuacji oraz najnowszych zmian”

2012-06-20

Terapia transdermalna

Informacja z konferencji

20 czerwca br. podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez firmę Janssen: „Terapia transdermalna w HTZ, antykoncepcji i nowych obszarach terapeutycznych” rozmawiano o hormonach i substancjach leczniczych podawanych przez skórę. Współczesna medycyna daje możliwości podawania leku nie tylko poprzez tabletkę. W świetle stanowiska zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy (PTMiA) z kwietnia 2012 r. dotyczącego znaczenia drogi podawania hormonów w terapii menopauzalnej, jedną z alternatywnych metod jest terapia transdermalna.

2012-06-06

Międzynarodowe stowarzyszenie OPENMinds (ang. Opioids and Pain European Network of Minds), skupiające ekspertów leczenia bólu, zaprezentowało Europejską Białą Księgę „Ból w Europie – priorytet zdrowia publicznego”. Jest to dokument opisujący aktualny stan zmagań z bólem przewlekłym oraz pokazujący obszary, w których tę walkę przegrywamy.

 

Europejską Białą Księgę zaprezentowano podczas konferencji prasowej w dniu 5 czerwca w Warszawie, z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów:  dr hab. n. med. Małgorzaty Krajnik - p.o. Kierownika Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej Collegium Medicum  im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr n. med. Jadwigi Pyszkowskiej, Prezes PTMP, dr n. med. Jarosława Woronia z Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, dr n med. Tony’ego O’Briena, Dyrektora ds. Medycznych w Cork, Irlandia. W dyskusji wzięli również udział Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Członkowie OPENMinds podjęli inicjatywę przesłania do Ministra Zdrowia listu otwartego wraz z kopią Europejskiej Białej Księgi.

2012-05-28

28 maja br. w Warszawie odbyła się pod patronatem merytorycznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki łącznej „3majmy się razem” konferencja prasowa pt.: „Toczeń – tajemnicza choroba z motylem w tle”.

W konferencji wzięli udział eksperci.: prof. zw. dr hab. med. Piotr Wiland – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, prof. zw. dr. hab. med. Maria Majdan – Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr n. med. Marzena Olesińska – Kierownik Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej Instytutu Reumatologii w Warszawie, dr n. med. Jerzy Gryglewicz – ekspert ochrony zdrowia związany z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, mgr Mariola Kosowicz – psychoonkolog, psychoterapeuta, Kierownik Zakładu Psychoonkologii Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Monika Zientek – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, Katarzyna Skalmierska – członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”. 

2012-05-18

I Forum Importu Równoległego 2012

bezpłatna konferencja 22 maja

22 maja 2012 (wtorek)  godz. 09:00 – 16:00
Warszawa, Hotel Polonia Palace, Sala Ludwikowska

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Prosimy o potwierdzenie obecności: Małgorzata Suska, tel. 697 442 242, biuro@sirpl.org

Copyright © Medyk sp. z o.o