reklama ...
2022-11-25 ARTYKUŁ
Zanim nasz mózg zacznie się starzeć, najpierw dojrzewa. Proces dojrzewania zachodzi już w życiu płodowym. Natomiast starzenie się rozłożone jest w czasie. Na ten proces mają wpływ między innymi styl życia, dieta, aktywność fizyczna i umysłowa. Najważniejsze jest, aby nieustannie stymulować swój mózg, ponieważ osoby aktywne mają mniejsze szanse na zachorowanie na chorobę Alzheimera, otępienie naczyniopochodne, choroby neurodegeneracyjne lub patologię niedokrwienną mózgu.
2022-11-24 ARTYKUŁ
Magnez jest dwuwartościowym pierwiastkiem chemicznym bardzo szeroko rozpowszechnionym na ziemi. W organizmie człowieka magnez jest jednym z najważniejszych makroelementów i kofaktorem > 300 enzymów. Mimo dużego rozpowszechnienia magnezu w środowisku oraz jego występowania w wielu pokarmach, może dochodzić do niedoborów tego pierwiastka. Szczególnie dotyczy to osób spożywających produkty ubogie w magnez, ludzi bardzo aktywnych fizycznie, a także pacjentów poddawanych terapii diuretykami. W przypadku łagodnych niedoborów magnezu dobrą opcją terapeutyczną jest stosowanie organicznych związków magnezu podawanych doustnie. W wielu badaniach wykazano, że są one lepiej wchłanialne niż nieorganiczne sole magnezu.
2022-11-22

W Polsce prawdopodobnie ponad 11 mln osób ma nadciśnienie tętnicze (> 140/90 mmHg), a kolejne 6–7 mln ma podwyższone ciśnienie krwi powyżej normy (130–139/80–89 mmHg). Oznacza to, że statystycznie problem ten dotyczy połowy z nas. Badanie przeprowadzone przez Huawei wykazało, że także prawie połowa respondentów w naszym kraju nie była świadoma skali tej choroby występującej u młodszych osób, a 44% nie wie, jak obniżyć ciśnienie krwi. Choroby układu krążenia stały się już jedną z głównych przyczyn zgonów, powinniśmy jak najczęściej mierzyć ciśnienie tętnicze – mówi kardiolog prof. Krzysztof J. Filipiak.

Ze względu na starzenie się społeczeństwa i niezdrową dietę, spożywanie alkoholu, behawioralne czynniki ryzyka, takie jak brak aktywności fizycznej, nadwaga i długotrwały stres psychiczny, liczba osób dotkniętych chorobami kardiologicznymi wzrasta z roku na rok. Potwierdza to raport WHO: ​​„w ciągu ostatnich 30 lat liczba dorosłych w wieku 30–79 lat z nadciśnieniem wzrosła z 650 mln do 1,28 mld. Prawie połowa z nich nie wiedziała, że ​​ma wysokie ciśnienie krwi”.

2022-11-18

Według ankietowego badania przeprowadzonego w narodowych punktach szczepień, prawie 97% respondentów zgodziło się, że podawanie szczepionek przez farmaceutów było wygodne, a farmaceuci posiadali odpowiednie umiejętności do świadczenia tej usługi. Jednocześnie 90% pacjentów wyraziło gotowość do ponownego szczepienia przez farmaceutów.

Kwestionariusz ankiety został opracowany specjalnie na potrzeby badania naukowego. Wzięło w nim udział 628 pacjentów. Zostało ono opracowane i przeprowadzone przez grupę naukowców i akademików związanych z polskimi uczelniami medycznymi oraz środowiskiem aptecznym. Byli to: Piotr Merks, Anna Kowalczuk, Alexandre Wong, Kevin Chung, Urszula Religioni, Dariusz Świetlik, Katarzyna Rotmans‑Plagens, Jameson Cameron, Katarina Fair Sola, Justyna Kaźmierczak, Eliza Blicharska, Regis Vaillancourt oraz Agnieszka Neumann‑Podczaska, która nadzorowała prace zespołu.

2022-11-15

Jak wynika ze STADA Health Report 2022, wsparcie układu odpornościowego jest najczęstszym powodem, dla którego aż 49% Europejczyków sięga po suplementy witamin i minerałów. Nawet 40% decyduje się na ich zażywanie, aby zwiększyć ogólny poziom energii i witalności, a 30%, by zadbać o dobrą jakość snu. Jeden na czterech Europejczyków polega na suplementach w kwestii troski o wygląd, zdrowe włosy i skórę oraz zdrowe kości i zęby.

2022-11-10

Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna – pomysłodawca Światowego Dnia Cukrzycy, organizowanego od ponad 30 lat w dniu 14 listopada – alarmuje, że cukrzyca wymyka się spod kontroli. Na świecie chorujących na cukrzycę jest obecnie 537 mln i liczba ta wciąż rośnie. W 2030 r. może osiągnąć 640 mln, a w 2045 r. nawet 780 mln. W Polsce na cukrzycę choruje ok. 3 mln osób, a do 2030 r. ta liczba wzrośnie o kolejny milion. Jest jednak i dobra wiadomość –  pacjenci w Polsce będą leczeni zgodnie z polskimi i międzynarodowymi wytycznymi, a bieżąca opieka nad nimi ma  się poprawić.

2022-11-09

Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej apeluje do ministrów zdrowia oraz sprawiedliwości o usunięciu z przygotowywanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne przepisów dotyczących obowiązku wnoszenia opłat rocznych przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych.

2022-11-08

Rak jajnika w 2020 r. odpowiadał za śmierć ponad 3100 kobiet w Polsce. Pomimo coraz doskonalszej diagnostyki i możliwości leczenia, liczba zgonów z powodu raka jajnika od lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Nadzieję na poprawę tej sytuacji dają stosowane już dzisiaj i w części refundowane terapie celowane oraz badania genetyczne, pozwalające na jeszcze bardziej dokładne określenie grupy pacjentek, które mogłyby skorzystać z leczenia celowanego. Od listopada 2022  r. z nowoczesnego leczenia raka jajnika terapią skojarzoną – inhibitorem PARP i bewacyzumabem, dzięki zmianom na liście leków refundowanych, może skorzystać większa liczba pacjentek, w tym te z zaburzeniem procesu rekombinacji homologicznej (HRD), które stwierdza się aż u 25% pacjentek z tą chorobą. To stwarza nową perspektywę leczenia raka jajnika.

2022-11-07
W czasopiśmie Cancer, Epidemiology, Biomarkers and Prevention opublikowano wyniki badania oceniającego wpływ spożywania napojów słodzonych cukrem lub słodzikami na ryzyko zgonu z powodu nowotworów. Na początku 28-letniej obserwacji ponad 930 tys. uczestników wypełniło ankietę dotyczącą stylu życia, przewlekłych chorób oraz zwyczajów żywieniowych, w tym ilości spożywanych dziennie słodzonych napojów.
2022-11-04 ARTYKUŁ

Grypą możemy zarazić się bezpośrednio poprzez kontakt z osobą chorą, ponieważ wirusy rozprzestrzeniają się drogą kropelkową. Do zarażenia może dojść również poprzez dotykanie przedmiotów, których używały osoby chore. Ból głowy, wysoka temperatura, zmęczenie, kaszel, bóle mięśni i stawów to najczęściej towarzyszące grypie objawy. Niestety, wirusy grypy mogą także powodować zapalenie mięśnia sercowego, co może być bardzo groźne, o czym mówi dr hab. n. med. Adam Janas, kardiolog, Grupa American Heart of Poland.

 

reklama ...
2022-11-02

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które opublikowano 28 października. Dzięki wprowadzonym zmianom większa grupa pacjentów chorych na cukrzycę uzyska dostęp do refundacji systemów ciągłego monitorowania glukozy FreeStyle Libre. Refundacja zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Rozporządzenie dotyczy m.in. dorosłych pacjentów chorujących na cukrzycę, którzy leczeni są  metodą  intensywnej insulinoterapii, a także osoby niewidome oraz kobiety w ciąży leczone insuliną. Do tej pory refundacja nowoczesnych systemów monitorowania glikemii metodą skanowania obowiązywała dla dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 i 2 od 4. do 18. r.ż.

2022-11-02
Polskie Towarzystwo Lipidologiczne zaprasza do udziału w tegorocznej XII edycji Kongresu PTL, który odbędzie się w formie hybrydowej. W programie dziesiątki merytorycznych wykładów, panele dyskusyjne, ogromna ilość wiedzy oraz najnowszych informacji przeznaczonych zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu stacjonarnym przygotowanych zostało prawie 200 miejsc w kompleksie hotelowym w Łodzi. Kongres transmitowany będzie także na stronie organizatora.
Trzy dni sesji wykładowych wraz z panelami dyskusyjnymi na żywo będą dostępne bez opłat wstępnych oraz w pełni online w dniach 2-4 grudnia.
Rejestracja uczestników: https://kongres2022.ptlipid.pl
Patronem medialnym tego wydarzenia jest czasopismo "Gabinet Prywatny" (wydawnictwo Medyk).
2022-10-28

Przy okazji obchodzonego 29 października Światowego Dnia Udaru Mózgu eksperci kampanii „Życie po udarze” przypominają, że jedną z istotnych, nierzadko bagatelizowanych konsekwencji choroby jest spastyczność. Wzmożone napięcie mięśniowe utrudnia codzienne funkcjonowanie pacjentów i wykonywanie najprostszych czynności, a przez charakterystyczne symptomy – stygmatyzuje chorych po udarze mózgu. Wciąż jednak niewielu pacjentów i ich opiekunów jest świadomych, że tak nie musi być.

2022-10-27

W tym roku PIF obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia. Po latach kształtowania formuły funkcjonowania inspekcji w polskim systemie ochrony zdrowia instytucję czeka najpoważniejsza i najtrudniejsza zmiana organizacyjna w jej dotychczasowej historii. Zmiana  jest związana z procedowanym projektem tzw. ustawy o pionizacji.

Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna powstała w wyniku zmian ustrojowych po 1989 r. i na początku stanowiła część Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, odpowiedzialną za nadzór farmaceutyczny. Po reformie administracyjnej państwa z 1998 r. wykonanie zadań należących do Inspekcji Farmaceutycznej powierzono Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu jako centralnemu organowi administracji rządowej oraz wojewodom, którzy od tamtej pory realizują swoje zadania za pomocą wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Obecnie Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna działa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, która określa jej zadania i kompetencje, oraz statutu nadanego przez Ministra Zdrowia.

2022-10-25

Najnowsze badania wskazują, że po pandemii COVID-19 podatność światowej populacji na zachorowanie na grypę zwiększyła się nawet o 60%. W materiale opublikowanym przez amerykański magazyn medyczny The Lancet eksperci wskazują, że może to prowadzić do nawet 4-krotnego wzrostu wielkości epidemii i pięciokrotnie wyższego szczytu zachorowań w sezonie grypowym 2022/23. Jednocześnie w Polsce, w tym sezonie bardzo ograniczono dostęp do szczepień w aptekach, gdyż pacjent nie może skorzystać z refundacji na szczepionkę bez wcześniejszego otrzymania recepty od lekarza.

Copyright © Medyk sp. z o.o