reklama ...
2022-08-08 ARTYKUŁ

W Polsce do najczęstszych typów ran trudno gojących się należą: owrzodzenia żylne, odleżyny, owrzodzenia związane z zespołem stopy cukrzycowej, owrzodzenia o etiologii niedokrwiennej ( tętnicze) oraz rany nowotworowe. W miejscowym postępowaniu w leczeniu ran przewlekłych należy zastosować strategię TIME (T – tissue and debridement – opracowanie tkanek; I – infection and inflammation control – kontrola infekcji i zapalenia; M – moisture balance – równowaga wilgotności rany; Eedges – brzegi rany – brak postępu gojenia lub podminowanie brzegu rany oraz epidermization stimulation – stymulacja naskórkowania).

2022-08-05

Amerykańska organizacja United States Preventive Services Task Force (USPSTF) regularnie ustala i publikuje zalecenia dotyczące działań profilaktycznych. Jej ostatni raport dotyczy stosowania witamin, minerałów i suplementów wielowitaminowych w zapobieganiu rozwojowi nowotworów i chorób układu krążenia. Aktualizację raportu z 2014 r. opublikowano po analizie 84 badań, w tym 78 z randomizacją. Dla większości witamin dowody są zbyt słabe, aby określić stosunek korzyści i ryzyka ich stosowania.

2022-08-04 ARTYKUŁ

Uszy to złożony narząd, w którym do bezpiecznego funkcjonowania potrzebna jest obecność woskowiny w zewnętrznym przewodzie słuchowym . Woskowina występuje naturalnie w obrębie przewodów słuchowych, może jednak nadmiernie gromadzić się, prowadząc do powstania korka woskowinowego. W tej sytuacji wskazanym jest włączenie właściwej terapii, np. przy użyciu substancji powierzchniowo czynnych.

2022-08-03 ARTYKUŁ

Kolagen stanowi jedną trzecią całkowitej zawartości białka w organizmie ludzkim i jest najczęściej występującą formą białka strukturalnego. Zbudowany jest z aminokwasów, głównie glicyny i proliny, które tworzą jego charakterystyczną ścisłą strukturę potrójnej helisy. Podstawową rolą kolagenu jest poprawne funkcjonowanie tkanki łącznej i utrzymanie właściwości mechanicznych skóry. Odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu stawów, jest głównym składnikiem więzadeł, chrząstek i ścięgien – podstawowych elementów układu kostno-stawowego.

2022-08-02 ARTYKUŁ
Hemoroidy czy szczeliny odbytu to bardzo powszechne schorzenie. Do najważniejszych objawów należą: ból, podrażnienie, obrzęk, świąd i krwawienia. Do przyczyn tych schorzeń można zaliczyć nieprawidłową dietę, styl życia oraz przewlekły stan zapalny. W leczeniu tych chorób znajdują zastosowanie: srebro TIAB, mentol, czy substancje pochodzenia naturalnego, m.in. kurkumina.
2022-08-01

Światowy Dzień Raka Płuca

Przełom w leczeniu

W Polsce rak płuca jest nadal najczęściej występującym nowotworem złośliwym i najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów zachorowalność na raka płuca w Polsce w ciągu roku wynosi około 22 tys. A zgodnie z prognozą w 2025 r. może ona wzrosnąć nawet do 23,5 tys.  Jeszcze do niedawna trwałe wyleczenie raka płuca było prawie niemożliwe. Obecnie dzięki terapii uzupełniającej w postaci leku celowanego, wprowadzonej na wczesnym etapie zaawansowania choroby po radykalnej resekcji guza u pacjentów z mutacją w genie EGFR, możemy mówić już nie tylko o dążeniu do poprawy wskaźnika przeżyć 5-letnich, ale nawet o znamiennym zwiększeniu możliwości wyleczenia.

2022-08-01 ARTYKUŁ
O przyczynach lęku i zaburzeń snu oraz o wykorzystaniu roślin leczniczych, które mają właściwości wyciszające, uspokajające, ułatwiające zasypianie, przeciwlękowe i przeciwdepresyjne mówi prof. dr hab. Iwona Wawer. W rozmowie podkreśla, że ekstrakt roślinny znajdujący się w kapsułce lub tabletce jest standaryzowany. Zawiera określoną, optymalną ilość biologicznie czynnych związków. Nad jego składem pracowali profesjonaliści: farmaceuci, farmakolodzy, dietetycy.
2022-07-29

Pracownicy ochrony zdrowia i pacjenci czekają na rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zapobiegania grypie w nadchodzącym sezonie. Środowiska farmaceutów i pacjenci pytają, jak ma wyglądać organizacja szczepień w najbliższym sezonie 2022/2023. Najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się zmiana przepisów dotyczących szczepień wykonywanych w aptekach. Dlaczego? Pacjent nie ma możliwości realizacji szczepienia w aptece na takich samych zasadach, jak w przychodni. Farmaceuci mogą szczepić, ale nadal nie wiadomo, kto będzie musiał zapłacić za to szczepienie – pacjent z własnej kieszeni, czy też budżet państwa. 

2022-07-28
Organizacje pracodawców: Business Centre Club, Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, wystosowały list otwarty dotyczący konieczności objęcia ochroną aptek w trzecim roku pandemii COVID-19. Adresatami listu są: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Zdrowia Adam Niedzielski, Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.
2022-07-27

Ostatnie dane opublikowane w New England Journal of Medicine (NEJM) pokazują, że kombinacja długodziałających przeciwciał monoklonalnych (tixagevimab w zestawieniu z cilgavimabem) zachowuje aktywność neutralizującą wobec podwariantów Omikron, w tym Omikron BA.5, BA.4 i BA.2. Poziomy aktywności neutralizującej przeciwciał (określane jako FRNT50 lub jako IC50) są zgodne z wcześniejszymi poziomami neutralizacji in vitro podwariantów  Omikron, w tym BA.5.

reklama ...
2022-07-25

Badanie internetowe przeprowadzono wśród ok. 30 000 dorosłych w 15 krajach Europy, w tym wśród 2001 osób z Polski. Jak wynika z badania, dorośli Polacy próbują podjąć działania w celu poprawy swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Blisko połowa dorosłych w Polsce (45%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaopatrzyła się w witaminy, minerały i suplementy – liczba ta została przekroczona jedynie w Czechach (49 %. Średnia europejska była znacznie niższa i wynosiła 26%. Ponadto 20% Polaków zaopatrzyło się w leki, co stanowi najwyższy wynik w badaniu.

2022-07-22

Firma Moderna przedstawiła nowe dane kliniczne dotyczące kandydata na dwuwalentną dawkę przypominającą przeciw COVID-19 – mRNA-1273.214 – zawierającą wariant Omikron (BA.1). Miesiąc po podaniu szczepionki wcześniej zaszczepionym uczestnikom, którzy otrzymali również dawkę przypominającą, dawka przypominająca wynosząca 50 µg mRNA-1273.214 wywołała znacząco silniejszą odpowiedź przeciwciał neutralizujących przeciwko podwariantom BA.4 i BA.5 Omikron w porównaniu z obecnie dopuszczoną dawką przypominającą (mRNA-1273), niezależnie od statusu przebytego zakażenia lub wieku (dorośli powyżej 18. r.ż., powyżej lub poniżej 65. r.ż).

2022-07-21

Choroby cywilizacyjne są powodem śmierci ok. 40 mln osób każdego roku, co stanowi ok. 70% wszystkich zgonów na świecie. Choroby te mają charakter przewlekły i są wynikiem kombinacji wielu czynników, w tym genetyki, fizjologii, środowiska i stylu życia, a to właśnie zachowania zdrowotne w największym stopniu odpowiadają za rozwój chorób z tej grupy. Z okazji Międzynarodowego Dnia Samoleczenia, który obchodzony jest co roku 24 lipca Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani przypomina, że lepiej zapobiegać niż leczyć i z tej okazji wydaje drugą edycję Suplementarza.

2022-07-19
Zagadnienie optymalnej liczby godzin snu jest przedmiotem licznych badań, ale wciąż pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Trzy metaanalizy z lat 2016-2019 przeprowadzone w Azji wykazały wzrost ryzyka rozwoju nowotworów wraz z rosnącą liczbą godzin snu. Inne badanie, przeprowadzone w Azji w 2018 r., przyniosło odwrotne wyniki, wskazując na 36% wzrost zachorowania u osób śpiących krótko. Najnowsza publikacja z International Journal of Cancer oparta jest na analizie danych ponad 270 tys. osób.
2022-07-18

Leku biopodobny zawierający natalizumab dla chorych na SM

EMA przyjęła wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Polpharma Biologics, polska firma biotechnologiczna zajmująca się rozwojem i produkcją leków biologicznych, ogłosiła, że Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency, EMA) przyjęła wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej  leku biopodobnego zawierającego przeciwciało monoklonalne natalizumab. Lek jest stosowany w leczeniu osób dorosłych chorujących na stwardnienie rozsiane (SM), u których przebieg choroby nie jest wystarczająco modyfikowany inną metodą leczenia.

Copyright © Medyk sp. z o.o