2021-09-21 ARTYKUŁ

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) może być skutecznie stosowany w leczeniu łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych. Ekstrakt z H. perforatum hamuje aktywność MAO oraz wychwyt zwrotny serotoniny, dopaminy i innych monoamin, blokuje receptory GABA-ergiczne oraz prawdopodobnie zwiększa ekspresję receptorów serotoninowych. Hyperycyna indukuje CYP3A4, CYP2E1, CYP2C19 oraz glikoproteinę P, przez co może wchodzić w interakcje m.in. ze statynami. Jak wykazały metaanalizy, H. perforatum łagodzi objawy łagodnej i umiarkowanie nasilonej depresji, a nawet prowadzi do remisji choroby z równą skutecznością co konwencjonalne leczenie, przy jednocześnie mniejszej liczbie powikłań i rezygnacji z leczenia ze względu na skutki uboczne leków. 

2021-09-17 ARTYKUŁ

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe Ω-3 są istotnym składnikiem fosfolipidów błon komórek mózgowych oraz włókien nerwowych, które mogą wpływać na rozwój oraz funkcje mózgu, szczególnie procesów wizualnych, poznawczych i intelektualnych. Mechanizmy działania PUFA nadal nie są dostatecznie wyjaśnione, ale wiadomo, że powodują ekspresję ludzkich genów. Wysokie dawki kwasu eikozapentaenowego i kwasu dokozoheksaenowego mogą zmieniać ekspresję 1040 genów w komórkach jednojądrzastych krwi człowieka, zwiększając ich właściwości przeciwzapalne i przeciwmiażdżycowe. 

2021-09-16 ARTYKUŁ

Eksperci z Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (ISAP; International Association for the Study of Pain) definiują ból jako "subiektywnie przykre oraz jednoznacznie negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających jej uszkodzeniu albo opisywanym w kategoriach takiego uszkodzenia". W artykule dokonano przeglądu wybranych analgetyków i ich zastosowania w terapii różnych rodzajów bólu.

2021-09-15

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na początku września 2021 r. przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych i Fundację Alabaster, nieskutecznie leczone AZS tworzy lub nasila istniejące zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, nierzadko uniemożliwia konstruktywne radzenie sobie z problemami życia codziennego, doprowadzając czasami do jej rozpadu. Ponad 65% pacjentów i opiekunów dzieci z AZS przyznało, że w ich domach AZS niejednokrotnie było przyczyną kłótni, a związki 4% respondentów, nadszarpnięte pod wpływem choroby, rozpadły się. Jedyną szansą na skuteczną pomoc jest dostęp do refundowanej terapii biologicznej.

2021-09-15 ARTYKUŁ

Choroby sercowo-naczyniowe stanowią główną przyczynę zgonów na obszarze Unii Europejskiej. Do ich rozwoju często prowadzi zbyt wysokie stężenie aterogennej frakcji cholesterolu, związanej z lipoproteinami o niskiej gęstości – LDL. Obniżenie stężenia cholesterolu LDL do zalecanych poziomów jest szczególnie ważne u pacjentów z grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. W farmakoterapii hipercholesterolemii lekami pierwszego wyboru są inhibitory reduktazy HMG-CoA (statyny). W przypadku braku uzyskania docelowego stężenia cholesterolu frakcji LDL dodaje się do leczenia ezetymib.

reklama ...
2021-09-14

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła zapalna dermatoza o nawrotowym przebiegu z towarzyszącym świądem, która może współistnieć z innymi chorobami atopowymi, dlatego konieczne jest multidyscyplinarne i holistyczne podejście do każdego pacjenta z tą jednostką chorobową. Częstość występowania AZS wśród dzieci sięga 15-20%. Do rozwoju AZS dochodzi na skutek współdziałania czynników genetycznych, środowiskowych, uszkodzenia bariery skórnej i zaburzeń układu immunologicznego. U ponad 90% chorych pierwsze objawy pojawiają się do 5. r.ż. U ok.10% chorych AZS utrzymuje się w wieku dorosłym.

2021-09-14

Sezon zachorowań na grypę coraz bliżej, tak samo jak czwarta fala pandemii koronawirusa. Eksperci prognozują, że zostanie zdominowana przez wariant delta (indyjski). Obie choroby są zakaźnymi infekcjami układu oddechowego o podobnych objawach. Jak zatem odróżnić COVID-19 od sezonowej grypy? Zakażenia wariantem delta dają objawy, które nie są typowe dla innych odmian koronawirusa. 

2021-09-10

Z badań wynika, że niemal 60% dorosłych Polaków waży za dużo, a odsetek ten w ciągu ostatnich 10 lat wzrósł o 13%. Otyłość ma 21%, a nadwagę 38% mieszkańców naszego kraju. Choroba ta generuje około 200 powikłań, ale mówiąc o skutkach jej występowania, należy też wspomnieć o konsekwencjach ekonomicznych. Z raportu Fundacji Republikańskiej "Otyłość epidemią XXI wieku" wynika, że koszty bezpośrednie otyłości (świadczenia zdrowotne i koszty leków, stosowanych głównie w terapii powikłań otyłości, a także programy profilaktyczne), stanowią około 5 mld złotych rocznie.

2021-09-09

W jamie ustnej znajduje się nawet 700 gatunków mikroorganizmów. Niektóre z nich żyją z nami w symbiozie i mają zasadniczy wpływ na zdrowe funkcjonowanie organizmu. Jednak zakłócenie tej równowagi (dysbioza), wynikające z nieodpowiedniej higieny jamy ustnej, spadku odporności, antybiotykoterapii lub czynników genetycznych, prowadzi do rozwoju miejscowych infekcji (np. zapalenia przyzębia). W konsekwencji nieleczone infekcje w obrębie jamy ustnej mogą być przyczyną poważniejszych schorzeń, takich jak: choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca typu II, choroby neurodegeneracyjne czy porody przedwczesne, a nawet wywoływać niektóre nowotwory.

2021-09-07

73,3% Polaków uważa, że szczepienia przeciw COVID-19 mogą doprowadzić do ograniczenia pandemii SARS-CoV-2. 26,7% uczestników sondażu nie uważa szczepienia przeciw COVID-19 za środek ograniczający pandemię koronawirusa. 41,8% rodziców dzieci w wieku powyżej 12 lat zamierza je zaszczepić przeciw koronawirusowi. Aż 38,4% nie ma takiego zamiaru, natomiast 19,8% wciąż jest niezdecydowanych. Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” został przeprowadzony  w dniach 28–30 sierpnia 2021 r. przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® metodą CAWI na grupie 1000 pełnoletnich Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. 

Copyright © Medyk sp. z o.o