reklama ...
2022-05-27 ARTYKUŁ

Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, która dotyka coraz większy odsetek populacji na świecie, dlatego bardzo ważnym problemem jest poszukiwanie nowych leków. Duże zainteresowanie wzbudzają preparaty roślinne, które pozwolą kontrolować cukrzycę przy mniejszych niepożądanych skutkach ubocznych w porównaniu do konwencjonalnych, syntetycznych leków przeciwcukrzycowych. Do takich roślin należy gurmar (Gymnema sylvestre), tradycyjnie stosowany w systemie medycyny ajurwedyjskiej.

2022-05-26 ARTYKUŁ

Kurkuma, stanowiąca sproszkowane kłącze ostryżu długiego, jest jedną z bardziej popularnych przypraw orientalnych. Początkowo stosowana głównie w diecie Hindusów czy Tajów zyskała popularność na całym świecie nie tylko ze względu na walory smakowe i barwiące, lecz również z przyczyn zdrowotnych. Związki zawarte w kurkumie, przede wszystkim kurkumina, wykazują m.in. silne działanie przeciwzapalne. Ze względu na niską biodostępność kurkuminy produkty spożywcze nie zapewniają wysokiego stężenia tego związku w organizmie. Alternatywą wydają się suplementy diety, będące nie tylko skoncentrowanym źródłem kurkuminoidów, lecz również wykorzystujące metody poprawiające biodostępność kurkuminy.

2022-05-25 ARTYKUŁ
Leczenie ran przewlekłych stanowi nadal olbrzymi problem terapeutyczny. Długi czas ich leczenia generuje obciążenie budżetu środków ochrony zdrowia. Do ran przewlekłych zalicza się: odleżyny, owrzodzenia podudzi czy zespół stopy cukrzycowej. Ze względu na złożoność procesu leczenia rany przewlekłej tylko wielokierunkowe podejście do leczenia może przynieść pożądany efekt kliniczny. Temu celowi służy opracowana przez European Wound Management Association strategia TIME.
2022-05-24 ARTYKUŁ

Alergiczny nieżyt nosa, czyli stan zapalny błony śluzowej nosa, charakteryzujący się wyciekaniem wydzieliny z nosa i jej ściekaniem po tylnej ścianie gardła oraz innymi objawami (zatkanie nosa utrudniające oddychanie i powodujące problemy ze snem, napadowe kichanie, świąd i łzawienie spojówek oczu) jest schorzeniem bardzo często występującym w ogólnej populacji. Wielu pacjentów zgłasza się z powodu tych dolegliwości po poradę do farmaceutów oraz do lekarzy.

2022-05-23

22 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Otyłością, chorobą, która ze względu na swoje następstwa i skalę wymaga coraz większej uwagi. Eksperci zajmujący się leczeniem otyłości przypominają, że w procesie leczenia tej choroby pacjenci nie są zupełnie sami. Wsparcie stanowią lekarze chirurdzy, dietetycy, fizjoterapeuci, psycholodzy. Zwracają uwagę, że osoby z otyłością absolutnie zawsze powinny leczyć się pod opieką lekarską, najlepiej całego zespołu specjalistów.

2022-05-20

Według danych Światowej Koalicji Pacjentów z Rakiem Pęcherza (World Bladder Cancer Patient Coalition, WBCPC), nowotwór ten jest rozpoznawany każdego roku u ponad 570 tys. osób na świecie, a 1,7 mln osób żyje z tą chorobą. Jest to 10. najczęstsza choroba nowotworowa i 13. przyczyna śmierci z powodu raka. W Polsce, według danych z Krajowego Rejestru Nowotworów, rocznie na raka pęcherza zachorowuje ok. 8 tys. osób, a ok. 4 tys. pacjentów umiera z tego powodu.

2022-05-17

Firma Novartis ogłosiła zaktualizowane wyniki dotyczące mediany całkowitego przeżycia (OS) dla rybocyklibu w skojarzeniu z fulwestrantem w pierwszej linii leczenia kobiet w wieku pomenopauzalnym z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi hormonozależnym HER2-ujemnym i z dodatnim receptorem hormonalnym (HR+/HER2-). W badaniu MONALEESA-3 udowodniono, że rybocyklib w terapii skojarzonej z fulwestrantem osiągnął medianę całkowitego przeżycia (OS) ponad pięć i pół roku (67,6 miesiąca) w pierwszej linii leczenia (1L) u kobiet po menopauzie ze zdiagnozowanym zaawansowanym rakiem piersi HR+/HER2-. Rybocyklib w terapii skojarzonej z fulwestrantem stosowany w pierwszej linii leczenia pozwolił na wydłużenie czasu przeżycia chorych o prawie 16 miesięcy w porównaniu do leczenia samym fulwestrantem, przy względnym zmniejszeniu ryzyka zgonu o 33%. 

2022-05-11

Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie wypowiedział się przeciwko stosowaniu wymogów wprowadzonych przez tzw. Aptekę dla Aptekarza, wobec zezwoleń sprzed wejścia w życie tej nowelizacji. Tym samym skrytykował dotychczasowe postępowanie Inspekcji Farmaceutycznej i stanął po stronie przedsiębiorców. Sąd doszedł do wniosku, że tzw. stare zezwolenia” udzielone przed wejściem w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego mogą funkcjonować na starych zasadach, a nowe wymogi wynikające z art. 99 ust. 4 Ustawy po nowelizacji nie znajdują do nich zastosowania, i to również wtedy, gdy postępowanie w przedmiocie zmiany„starego” zezwolenia zostało wszczęte już po wejściu ustawy nowelizującej Prawo Farmaceutyczne w życie.

2022-05-06

Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny uznał, że aplikacja „Mój Farmaceuta” stanowiła reklamę 42 aptek sieci franczyzowej Dr. Max na Podkarpaciu i w rezultacie nałożył na spółkę karę w wysokości 50 000 zł. Wspomniana aplikacja dostarcza użytkownikom szeregu usług, a wśród nich dostęp do bazy leków, ustawianie przypomnień o zażyciu leków, wsparcie i porady farmaceuty, a także wyszukiwanie najbliższych aptek. Poniżej przedstawiona została opinia prawna sieci franczyzowej Dr. Max. 

2022-05-05

Zdrowy tryb życia wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, ale też zmniejsza ryzyko rozwoju niektórych nowotworów oraz chorób sercowo-naczyniowych. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie JAMA Oncology sprawdzono, czy siedzący tryb życia ma wpływ na długość życia chorych po zakończonym leczeniu onkologicznym. Analizie poddano liczbę godzin spędzonych w pozycji siedzącej oraz czas aktywności fizycznej ponad 1500 osób po przebytym leczeniu onkologicznym w tygodniu poprzedzającym wypełnianie kwestionariusza.

reklama ...
2022-04-29

Ochrona prawna farmaceutów

Pierwsze czytanie poselskiego projektu

28 kwietnia br. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty (druk nr 2114). Celem projektu, złożonego przez posłów Lewicy, było nadanie farmaceutom ochrony prawnej jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Naczelna Rada Aptekarska, zwracając w piśmie z dnia 12 kwietnia br. do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek, w pełni poparła zaproponowane w projekcie rozwiązanie prawne, wskazując, że farmaceuci wykonujący swoje obowiązki zawodowe są celem zwiększonej liczby fizycznych ataków agresji, a apteki – placówki ochrony zdrowia publicznego, ulegają aktom wandalizmu. Naczelna Rada Aptekarska wskazała również, że ochroną prawną jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym, objęci są przedstawiciele innych zawodów medycznych – lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni.

2022-04-28

Forum Przeciw Depresji

szkolenia dla nauczycieli i rodziców

Ogólnopolska Kampania społeczno-edukacyjna Forum Przeciw Depresji, której patronuje Polskie Towarzystwi Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, organizuje cykl bezpłatnych szkoleń online dla nauczycieli oraz szkolenie dla rodziców na temat depresji wśród dzieci i młodzieży. Celem szkoleń jest przekazanie rzetelnej wiedzy i praktycznych informacji na temat prewencji kryzysów w obszarze zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, jak również  potrzeb dzieci w kryzysie emocjonalnym.

2022-04-26

Naczelny Sąd Administracyjny po raz pierwszy merytorycznie oceniał dopuszczalność decyzji organów Inspekcji Farmaceutycznej cofających aptece zezwolenie z powodu prowadzenia przez spółkę apteczną więcej niż 1% aptek w województwie. Decyzje zostały przez NSA uchylone wraz z wyrokiem wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wcześniej przyznał Inspekcji rację. NSA uznał, że będące podstawą decyzji przepisy, czyli art. 37ap ust. 1 pkt 2 oraz art. 99 ust. 3 Prawa Farmaceutycznego nie uprawniają organów do cofania zezwolenia na prowadzenie apteki z powodu przekroczenia progu 1%. 20 kwietnia wydano kolejne już w tym roku, kluczowe orzeczenie dotyczące zezwoleń aptecznych.

2022-04-25 ARTYKUŁ

Szałwia lekarska to znana od wieków roślina o licznych zastosowaniach. Tradycyjna medycyna ludowa wykorzystywała ją w redukowaniu stanów zapalnych gardła i skóry, a także w przypadkach nadmiernego pocenia się. Obecnie poza tymi zastosowaniami szałwia może być pomocna w kontekście chorób neurologicznych czy też nowotworowych. Wszystko to za sprawą bogatego składu związków aktywnych biologicznie.

2022-04-25

Refundacja flozyn

Nowa lista refundacyjna leków od 1 maja 2021 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2022 r., pacjenci z niewydolnością serca uzyskają szerszy dostęp do dwóch terapii: dapagliflozyny i empagliflozyny, które dotychczas były dostępne na polskim rynku, jednak nie były refundowane. Organizacje pacjentów kardiologicznych podkreślają, że była to długo wyczekiwana przez chorych decyzja Ministra Zdrowia.

Copyright © Medyk sp. z o.o