reklama ...
2022-05-20

Według danych Światowej Koalicji Pacjentów z Rakiem Pęcherza (World Bladder Cancer Patient Coalition, WBCPC), nowotwór ten jest rozpoznawany każdego roku u ponad 570 tys. osób na świecie, a 1,7 mln osób żyje z tą chorobą. Jest to 10. najczęstsza choroba nowotworowa i 13. przyczyna śmierci z powodu raka. W Polsce, według danych z Krajowego Rejestru Nowotworów, rocznie na raka pęcherza zachorowuje ok. 8 tys. osób, a ok. 4 tys. pacjentów umiera z tego powodu.

2022-05-17

Firma Novartis ogłosiła zaktualizowane wyniki dotyczące mediany całkowitego przeżycia (OS) dla rybocyklibu w skojarzeniu z fulwestrantem w pierwszej linii leczenia kobiet w wieku pomenopauzalnym z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi hormonozależnym HER2-ujemnym i z dodatnim receptorem hormonalnym (HR+/HER2-). W badaniu MONALEESA-3 udowodniono, że rybocyklib w terapii skojarzonej z fulwestrantem osiągnął medianę całkowitego przeżycia (OS) ponad pięć i pół roku (67,6 miesiąca) w pierwszej linii leczenia (1L) u kobiet po menopauzie ze zdiagnozowanym zaawansowanym rakiem piersi HR+/HER2-. Rybocyklib w terapii skojarzonej z fulwestrantem stosowany w pierwszej linii leczenia pozwolił na wydłużenie czasu przeżycia chorych o prawie 16 miesięcy w porównaniu do leczenia samym fulwestrantem, przy względnym zmniejszeniu ryzyka zgonu o 33%. 

2022-05-11

Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie wypowiedział się przeciwko stosowaniu wymogów wprowadzonych przez tzw. Aptekę dla Aptekarza, wobec zezwoleń sprzed wejścia w życie tej nowelizacji. Tym samym skrytykował dotychczasowe postępowanie Inspekcji Farmaceutycznej i stanął po stronie przedsiębiorców. Sąd doszedł do wniosku, że tzw. stare zezwolenia” udzielone przed wejściem w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego mogą funkcjonować na starych zasadach, a nowe wymogi wynikające z art. 99 ust. 4 Ustawy po nowelizacji nie znajdują do nich zastosowania, i to również wtedy, gdy postępowanie w przedmiocie zmiany„starego” zezwolenia zostało wszczęte już po wejściu ustawy nowelizującej Prawo Farmaceutyczne w życie.

2022-05-06

Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny uznał, że aplikacja „Mój Farmaceuta” stanowiła reklamę 42 aptek sieci franczyzowej Dr. Max na Podkarpaciu i w rezultacie nałożył na spółkę karę w wysokości 50 000 zł. Wspomniana aplikacja dostarcza użytkownikom szeregu usług, a wśród nich dostęp do bazy leków, ustawianie przypomnień o zażyciu leków, wsparcie i porady farmaceuty, a także wyszukiwanie najbliższych aptek. Poniżej przedstawiona została opinia prawna sieci franczyzowej Dr. Max. 

2022-05-05

Zdrowy tryb życia wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, ale też zmniejsza ryzyko rozwoju niektórych nowotworów oraz chorób sercowo-naczyniowych. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie JAMA Oncology sprawdzono, czy siedzący tryb życia ma wpływ na długość życia chorych po zakończonym leczeniu onkologicznym. Analizie poddano liczbę godzin spędzonych w pozycji siedzącej oraz czas aktywności fizycznej ponad 1500 osób po przebytym leczeniu onkologicznym w tygodniu poprzedzającym wypełnianie kwestionariusza.

2022-04-29

Ochrona prawna farmaceutów

Pierwsze czytanie poselskiego projektu

28 kwietnia br. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty (druk nr 2114). Celem projektu, złożonego przez posłów Lewicy, było nadanie farmaceutom ochrony prawnej jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Naczelna Rada Aptekarska, zwracając w piśmie z dnia 12 kwietnia br. do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek, w pełni poparła zaproponowane w projekcie rozwiązanie prawne, wskazując, że farmaceuci wykonujący swoje obowiązki zawodowe są celem zwiększonej liczby fizycznych ataków agresji, a apteki – placówki ochrony zdrowia publicznego, ulegają aktom wandalizmu. Naczelna Rada Aptekarska wskazała również, że ochroną prawną jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym, objęci są przedstawiciele innych zawodów medycznych – lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni.

2022-04-28

Forum Przeciw Depresji

szkolenia dla nauczycieli i rodziców

Ogólnopolska Kampania społeczno-edukacyjna Forum Przeciw Depresji, której patronuje Polskie Towarzystwi Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, organizuje cykl bezpłatnych szkoleń online dla nauczycieli oraz szkolenie dla rodziców na temat depresji wśród dzieci i młodzieży. Celem szkoleń jest przekazanie rzetelnej wiedzy i praktycznych informacji na temat prewencji kryzysów w obszarze zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, jak również  potrzeb dzieci w kryzysie emocjonalnym.

2022-04-26

Naczelny Sąd Administracyjny po raz pierwszy merytorycznie oceniał dopuszczalność decyzji organów Inspekcji Farmaceutycznej cofających aptece zezwolenie z powodu prowadzenia przez spółkę apteczną więcej niż 1% aptek w województwie. Decyzje zostały przez NSA uchylone wraz z wyrokiem wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wcześniej przyznał Inspekcji rację. NSA uznał, że będące podstawą decyzji przepisy, czyli art. 37ap ust. 1 pkt 2 oraz art. 99 ust. 3 Prawa Farmaceutycznego nie uprawniają organów do cofania zezwolenia na prowadzenie apteki z powodu przekroczenia progu 1%. 20 kwietnia wydano kolejne już w tym roku, kluczowe orzeczenie dotyczące zezwoleń aptecznych.

2022-04-25 ARTYKUŁ

Szałwia lekarska to znana od wieków roślina o licznych zastosowaniach. Tradycyjna medycyna ludowa wykorzystywała ją w redukowaniu stanów zapalnych gardła i skóry, a także w przypadkach nadmiernego pocenia się. Obecnie poza tymi zastosowaniami szałwia może być pomocna w kontekście chorób neurologicznych czy też nowotworowych. Wszystko to za sprawą bogatego składu związków aktywnych biologicznie.

2022-04-25

Refundacja flozyn

Nowa lista refundacyjna leków od 1 maja 2021 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2022 r., pacjenci z niewydolnością serca uzyskają szerszy dostęp do dwóch terapii: dapagliflozyny i empagliflozyny, które dotychczas były dostępne na polskim rynku, jednak nie były refundowane. Organizacje pacjentów kardiologicznych podkreślają, że była to długo wyczekiwana przez chorych decyzja Ministra Zdrowia.

reklama ...
2022-04-22 ARTYKUŁ

Chitozan jest jednym z naturalnych polimerów, które stanowią bardzo obiecujące źródło do opracowywania preparatów przyspieszających gojenie ran oraz przeciwdrobnoustrojowych. Otrzymywany jest przez deacetylację chityny – jednego z najbardziej dostępnych surowców naturalnych, a także odpadu z przemysłu owoców morza. Chitozan jest biokompatybilny ze skórą, biodegradowalny, nietoksyczny. Dzięki właściwościom łatwego przygotowania, działania przeciwbakteryjnego i hemostatycznego ma zdolności do wspomagania regeneracji skóry.

2022-04-21 ARTYKUŁ
Choroby żylne, w tym hemoroidy, to powszechne zjawisko. Nie ma jednej przyczyny ich występowania, a ich obecność może znacząco obniżać jakość życia. Medycyna naturalna dysponuje wieloma, znanymi od wieków surowcami roślinnymi, które mają udokumentowane właściwości działania na hemoroidy. Są wśród nich m.in. Aesculus hippocastanum, Hammamelis virginiana, Ruscus aculeatus i Matricaria recutita. Dzięki zawartości składników uszczelniających naczynia i poprawiających krążenie żylne znajdują one zastosowanie w terapii hemoroidów.
2022-04-20

Żeń-szeń to jedna z najbardziej znanych i cenionych roślin leczniczych na świecie. Ze względu na zakres korzystnego działania jest nazywany wszechlekiem, panaceum, korzeniem życia. Jest synonimem wysokiej jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Jego nazwa pochodzi od słów panax – na wszystko oraz ginseng – korzeń człowiek. Ze względu na swoją renomę nazwa "żeń-szeń" jest przypisywana wielu roślinom leczniczym.

2022-04-19 ARTYKUŁ
Z ranami mamy do czynienia przez całe życie. Jest to jedna z najczęściej występujących dolegliwości, które leczymy samodzielnie, jak i z pomocą specjalistów. Generalnie rany możemy podzielić na dwa rodzaje: ostre i przewlekłe, co determinuje podejście do ich sposobu leczenia. Rana ostra powstaje w wyniku sił ścinających lub urazów zewnętrznych.
2022-04-14

14 maja, po raz szósty, odbędzie się konferencja naukowa zorganizowana przez fundację Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie. Tym razem hasłem przewodnim spotkania będzie: Insulinooporność – podejście holistyczne. Ofertę uczestnictwa organizatorzy kierują przede wszystkim do lekarzy, dietetyków, psychodietetyków, psychologów, fizjoterapeutów i specjalistów innych dziedzin, którzy pracują  z pacjentami borykającymi się z problemem insulinooporności.

Copyright © Medyk sp. z o.o